Wilhelminapark 1 t/m 33

WP1-17 hebben een afwijkende postcode (2342AD) ten opzichte van WP21-31 (2342AE).

Wilhelminapark 1 / 1A

Het pand op de hoek met de Geversstraat heeft het adres aan het Wilhelminapark. Het pand is echter één met andere woningen aan de Geversstraat en foto’s worden daarom onder de Geversstraat opgenomen.

Wilhelminapark 3-5

Wilhelminapark 3 en 5 en aan de overkant 6 en 8 zijn de eerste panden die in 1898 als twee dubbele woonhuizen door bouwkundigen J. Vos en A.C. Meijer zijn gebouwd, in een mengeling van neorenaissance en chaletstijl.

Sinds 1933 hebben meerdere tandartsen aaneengesloten hun praktijk op dit adres gehad.

Wilhelminapark 7

Dhr. G.F. Budde heeft in januari 1906 namens mevrouw de weduwe J.H.W. Unger te Rotterdam toestemming aan de gemeente gevraagd voor de bouw van een villa in het Wilhelminapark, nu nummer 7. De tekening van het huis in ontworpen door P.A. Weeldenburg & Zoon te Rotterdam. Op de bouwtekening staat een deels ontkelderd woonhuis (met wijnkelder) getekend.

Wilhelminapark 9-13

Een complex van drie woningen, te weten Wilhelminapark 9, 11 en 13, bestaand uit een dubbel herenhuis (11-13) en één vrijstaand herenhuis (9), waarvoor in oktober 1906 vergunning is verleend aan de hr. H.G. Breek uit ‘s-Gravenhage. De bouwgrond was in eigendom bij dhr. J.B. Bouwer, tafelfabrikant te Leiden. Als aannemers traden op de Gebr. van Hoeken, eveneens uit Leiden. De uitvoering in Overgangsarchitectuur heeft voornamelijk elementen van de Jugendstil en verschilt slechts in details van ontwerp.

Oorspronkelijk heeft nummer 11 heeft bekend gestaan als “Huize Hilda” en nummer 13 als “Huize Augustina”. Deze namen hebben ook ooit op de woning gestaan, zoals op een oude ansichtkaart nog is te zien. Rond 1930 zijn de huizen omgedoopt. Op de foto is helaas niet de hele naam te lezen, maar nummer 11 toont “Huize J….y” en nummer 13 “Huize Ne….”. Sinds de jaren ’40 staan er geen namen meer op de woningen.

In Wilhelminapark 11 heeft in het verleden een wandbetimmering met ingebouwde kasten en een deur gezeten, welke door de firma Van Wisselingh & Co in 1908 vervaardigd was naar ontwerp van Theodorus Wilhelmus Nieuwenhuis, een vooraanstaand interieurkunstenaar uit de ‘Nieuwe Kunst’-beweging. Dit was in opdracht van E.R. Harkema (in één van de panelen van de entreedeur stond het initiaal: ‘E.R.H.’ [E.R. Harkema]).
Anno 2021 is er echter niets meer aanwezig van deze wandpanelen. Volgens huidige – en vorige – bewoners zijn deze elementen al jaren geleden (wellicht in 1938 toen de volledige inboedel in opdracht te koop werd aangeboden, of ca. 1957 toen er voor de dansschool werd verbouwd) verwijderd.

Tijdens de bezetting verhuisde het distributiekantoor (Distributiedienst Gemeente Oegstgeest Kring nr. 367) in 1941 van Wilhelminapark 30 naar Wilhelminapark 11, wegens ruimtegebrek. Op 1 augustus 1944 verhuist het uiteindelijk naar Endegeest. Een oud bewoonster van nr. 11 heeft een interessant verhaal met documenten achtergelaten over de overval van 9 november 1943 op het distributiekantoor tijdens de oorlog.

Van 1957 tot 1967 bevindt Dansinstituut “Style” zich op Wilhelminapark 11

In 1998 verklaarde het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in 1998 de panden Wilhelminapark 9, 11 en 13 tot rijksmonument.

Wilhelminapark 15

Op 17 juli 1900 verleent de Gemeente Oegstgeest goedkeuring aan de bouwplannen voor een villa voor haar burgermeester de heer J.G.M. van Griethuijsen. De woning wordt ontworpen door Cornelis Kersbergen en als aannemer trad A.F. de Rooij op Welke later ook Rhijngeesterstraatweg 2-12 zal bouwen) Op 19 september wordt de eerste steen gelegd (ingemetseld in de voorgevel) en in 1901 betrekken de burgemeester, zijn vrouw en kinderen het huis.

De originele bouwtekeningen zijn er niet meer. De bouwtekeningen welke bij de verbouwing van 1928 (verzoek door W.F. de Rooij, namens J. Th. Kort) werden ingediend zijn gelukkig wel bewaard gebleven.

In 1940 vordert de Duitse bezetter het gemeentehuis en vestigt daar de “Ortskommandantur”. De gemeente Oegstgeest zit dan plots zonder Gemeentehuis, maar kan in het leegstaande huis Wilhelminapark 15 trekken.


Wilhelminapark 17-19

Het Raadhuis

Wilhelminapark 21-31

Betreft een drietal dubbele villa’s met elk een eigen toren, welke G.F. Budde en G.H. Budde in 1905 aan de ‘Parkweg’ bouwden. Het zijn huizen met veel kenmerken van de neorenaissance en met opvallende torens met tentdaken. Deze daken zijn (oorspronkelijk) met geschubde leien gedekt en voorzien van zinken bekroningen.

Het is wel aardig om te lezen dat in de bouwaanvraag er vermeld wordt, dat de huizen niet tegelijkertijd worden gebouwd. Pas wanneer villa 1 gereed is, zal worden begonnen met de bouw van 2 en 3. Op de bouwtekening zien we dat villa 1 het rechter pand is, nu Wilhelminapark 29-31.

Tijdens de bezetting is op 22 november 1941 is een noodhospitaal gecreëerd in het pand Wilhelminapark 25, tegenover het raadhuis. Na de bevrijding werd dit het ‘BS-Militair-Hospitaal’.

Vanaf 1971 zijn deze woonhuizen uit het park tijdelijk aan de woningbestand onttrokken en in gebruik genomen door verschillende gemeentelijke diensten:

WP21 door de afdeling gemeentelijke sociale dienst (1971-1981).

WP25-27 (was doorgebroken) door de afdeling gemeentewerken, o.a. bouw-en woningtoezicht (1987-1999). De verkoop van deze panden heeft flink wat stof doen opwaaien, nadat ze verkocht werden aan ambtenaren van de gemeente Oegstgeest. Na de verkoop zijn ze gerestaureerd en opnieuw teruggebracht van kantoorpand naar twee woningen.


Wilhelminapark 33, Het Witte Huis
Gelegen op de hoek met de Rhijngeesterstraatweg, meer informatie en foto’s op die pagina.