Tram

In de vroegste plannen was het de bedoeling één spoor om te leiden via het Wilhelminapark en de Rhijngeesterstraatweg. Maar daar wilde burgemeester Van Griethuijsen niets van weten. Dat de burgemeester zélf aan het Wilhelminapark woonde, zal vast bij zijn standpunt geholpen hebben:

Het spoor kan even goed, zoo niet beter door de Schoolsteeg gelegd worden. Waar in dit gedeelte der gemeente door het samen komen der twee straatwegen het verkeer het drukst en het gevaar het grootst is, is het niet wenschelijk dat ook het Wilhelminapark voor de vele wandelaars onnodig onveilig wordt gemaakt.’