Rhijngeesterstraatweg

Deze weg heette vroeger de Heerweg en vormde van oudsher de verbinding tussen Den Haag en Haarlem. Voorheen ook wel bekend onder Haagsche straatweg.

Wilhelminapark 33, Het Witte Huis

De eerste bouw, in 1901, betrof een woonhuis in opdracht van H.A. van Ingen Schenau. De architect Willem Cornelis Mulder ontwierp het pand, terwijl J.J. Remmerswaal het bouwde. De aanvraag bij de gemeente betrof een koffiehuis met remise en paardenstal. De eigenaren van het park stelden een brief op aan het gemeentebestuur waarin zij verzochten om de stal te laten vervallen. Zij stelden dat in het park ‘nimmer’ een koestal, landbouwstallen of stalhouders toegestaan zouden mogen worden. Ze verzochten dan ook om de aanvraag te wijzigen in een koffiehuis met een plaats waar paarden tijdelijk uitgespannen konden worden en rijtuigen mochten voorrijden.

Dus bij het koffiehuis werd een bijgebouw – remise genoemd – gebouwd met twee stallen en een kleine ruimte voor rijtuigen. Echter al in 1905 bouwt Van Ingen Schenau een forse uitbreiding van de stal en berging voor auto’s en rijtuigen. Dit is de eerste van een lange reeks van uitbreidingen.

De ANWB startte al snel met het keuren van overnachtingsmogelijkheden voor fietsers. In 1884 kregen de eerste hotels toestemming zich Bondshotel te noemen. Daarvoor moesten ze voldoen aan kwaliteitseisen als een wc en een badkamer in het hotel en voorzieningen voor was- en scheerwater op elke kamer. Het Witte Huis werd al snel na de bouw bondshotel, en werd ook als dusdanig aangeduidt. Ook in de Kampioen van 1949 wordt het Witte Huis als Bondshotel aangesteld, wellicht periodiek of door een nieuwe eigenaar?

In 2009 werd in de Staatscourant aangekondigd dat het Witte Huis gesloopt zou worden en herbouwd.

Op 25 juli 2010 rond 09.00 uur kreeg de brandweer een melding, dat het voormalige hotel/restaurant het Witte Huis in brand stond. Het al geruime tijd leegstaande markante pand zou al gesloopt worden om plaats te maken voor een particulier verpleeghuis.

In 2010 werd het uitgebrande pand gesloopt en is vervolgens in Chaletstijl herbouwd door zorginstelling Nova Zembla. Het resultaat was verbluffend: het leek alsof het Witte Huis nooit weg was geweest. Een mooi voorbeeld van het inpassen van nieuwe architectuur in de bestaande architectuur in de omgeving. Architecten zijn Vos, Hoffer, van der Haar Architecten.

Bij de bouw is de entree naar de andere kant van het pand verplaatst en daarmee is ook het adres gewijzigd naar Endegeesterlaan 4.

Rhijngeesterstraatweg 2-12

De eerste tekeningen zijn van 23 december 1904, waarop in februari 1905 een bericht van ‘geen bezwaar’ van B en W is ontvangen. Deze tekeningen waren voor alle woningen aan het blok (dus percelen 2 t/m 12) in een gelijke stijl. Toch is – om onbekende reden – daarvan afgeweken en is er gefaseerd gebouwd.

De huizen met huidige nummers 8 en 10 zijn met het bouwjaar 1905 het oudst. In juli 1906 worden de aangepaste tekeningen voor nummers 4 en 6 ingediend. Hierop staat aangegeven dat het aanliggende perceel reeds bebouwd is.

In oktober 1909 volgt toestemming voor nummer 12 en het hoekhuis RS2 ziet in 1910 het daglicht.

Meester timmerman A.F. de Rooij trad op als aannemer van de nummers 2 tot en met 12 en gaf de rij huizen een zeer persoonlijk tintje door ze naar zijn vijf dochters en vrouw te vernoemen.

Nummer 2 = Bertha (nooit op de gevel gestaan, anno 2020 staat er ‘Anne’ boven de voordeur)
Nummer 4 = Wilhelmina (inmiddels van gevel verdwenen)
Nummer 6 = Elisabeth (inmiddels van gevel verdwenen)
Nummer 8 = Sophia
Nummer 10 = Alida
Nummer 12 = Agatha