Inrichting en bomen

De prachtige bomen zijn een belangrijk onderdeel van het park en omgeving. Door de jaren heen zijn ze verschillende keren onderwerp van gesprek geweest. Eerst in 1938, toen enkele bewoners bij de gemeente een verzoek indienden:

Door verschillende bewoners van het Wilhelminapark is een adres aan den raad gezonden waarin gevraagd wordt om sterke snoeiing of gedeeltelijke rooiing van boomen in het Wilhelminapark

Volgens de B&W zou dit wellicht een waardevermindering van de huizen een verminking van de gemeente betekenen. In 1955 werd opnieuw een verzoek ingediend door enige bewoners van Wilhelminapark 21-31. De volgroeide eiken zouden te veel zonlicht wegnemen en het verzoek was om ze dan maar te rooien.

De reactie van de gemeente was volstrekt anders dan in 1938. Om ook toekomstige klachten voor te zijn werd niet alleen het verzoek ingewilligd, maar zouden alle bomen preventief gerooid worden. Gelukkig kwamen andere bewoners van het park hier tegen in opstand en uiteindelijk is – als compromis – alleen het orginele verzoek ingewilligd.

Bij de herinrichting van het park in 2018 zijn er 7 oude eiken zijn gerooid, maar tegelijkertijd zijn 22 nieuwe eiken geplant.