Huisnummers

De huisnummers wijzigden in de eerste tientallen jaren voor zover ik heb kunnen terugvinden 2 keer. Tot aan ca 1915 werd er met C nummers gewerkt de rond de 100 lagen, maar ook C41. Rond die tijd werden de huizen opnieuw genummerd in een oplopende volgorde.

In 1930 besloot B&W om in 1930 de nummers in even en oneven structuur te hernummeren, zoals deze tot vandaag de dag zijn gebleven. Frappant is daarin wel dat het besluit en de praktijk anders uitpakken: de even en oneven kant zijn omgedraaid! De vermelding in de krant vermeld dat de woning van dr. Hugenholtz nummer 1 gaat zijn (wat het tot die tijd ook al was), maar vandaag de dag is dat toch echt nummer 2 geworden.

Met behulp van oude kranten en de bewonerslijst uit het boekje “100 jaar Wilhelminapark” is een redelijk overzicht te maken van oude en nieuwe nummers.