Geversstraat

Genoemd naar Jhr. mr. Daniël Theodore Gevers van Endegeest (1793-1877). In 1850 kocht hij van de stad Leiden de heerlijke rechten van Oegstgeest en Poelgeest, waaraan de titel “Heer van Oegstgeest en Poelgeest” was verbonden. Tot de jaren 20 van de vorige eeuw heette deze straat de (oude) Rijnsburgerweg en was ook wel beter bekend als de Leids(ch)e weg.

Het besluit om een straat te hernoemen werd, genomen op 24 juli 1914. Toen werd de ‘Hooge en Lagevoortweg’ omgedoopt in ‘De Kempenaerstraat’. Tegelijk kregen ook de Geversstraat, de Terweeweg, de Wyttenbachweg en diverse andere straten hun huidige naam. Merkwaardigerwijs gebeurde dat als het ware ‘en passant’ in een raadsbesluit met betrekking tot het plaatsen van straatnaamborden.

De Zandsloot (welke al sinds de middeleeuwen werd gebruikt haar naam ontleent aan het vervoer van zand voor ophogingen in Leiden) liep hier parallel aan de straat en is in sommige van de oudere foto’s nog zichtbaar. De zandsloot is in 1910 gedempt voor de verbreding van de straat voor het verdubbelen van de tramrails. Bij het dempen van de Zandsloot werden de woningen ook gelijk aangesloten op het riool, dus het had een positieve impact op de wijk.

In 1962 worden de traimrails verwijderd van de straat en wordt er ter hoogte van het Wilhelminapark een oversteekplaats gecreëerd.

In 1986/1987 wordt de Geversstraat heringericht, waarbij de klinkers worden vervangen door asfalt.

In 2023 wordt de Geversstraat opnieuw heringericht met nieuw geluid reducerend asfalt. Hierbij wordt de oversteekplaats van het Wilhelminapark naar het Prins Hendrikpark veranderd van zebrapad, naar oversteekplaats met middenberm.

Geversstraat 40-48 / Wilhelminapark 1

Op 31 maart 1906 dienen de heren H.J. Sloots en J.G. Rietbergen een bouwverzoek in voor de 6 herenhuizen op het terrein aan het Wilhelminapark, sectie E no. 2007, waarbij ze aangeven het aangevraagde werk zelf te zullen gaan uitvoeren.

Rond april 1907 opgeleverd, afgaande op de volgende vermeldingen in het Leidsch Dagblad en de aanvraag voor het aansluiten op de gasleiding van de gemeente Leiden uit 1906. De woning helemaal rechts (gezien vanaf de Geversstraat) heeft het adres aan het Wilhelminapark.

In 1917 werden de woningen (verhuurd) bij openbare verkoop aangeboden met de volgende omschrijving:

Het kapitale, solied gebouwde en zeer gunstig gelegen HEERENHUIS met VOOR- en ACHTERtuin met uitgang naar den Hoogevoortsweg, bevattende: ruime vestibule en gang, beide met marmer bevloerd, Kelderkast, Voorkamer en Suite, glasdichte Serre, Groote keuken met Kast en Aanrechtbank met marmeren blad. Voorts: Tuin met schuur voor brandstoffen. 1e etage: Voorkamer en Suite, klene Voorkamer en zeer groot Achterbalkon met prachtig uitzicht; – 2de etage: twee Voorkamers, Bad- en Dienstbodenkamer en Zolder. De kamers zijn behangen, geplafonneerd en voorzien van Stookplaatsen met marmeren Mantel, vele Kasten en andere gemakken. Het perceel heeft Gas, Waterleiding en twee Amstelclosets.

De middelste toren van het blok is naar schatting begin jaren 60 verwijderd, dit is gebaseerd op het feit dat er geen foto’s zijn van de middelste toren waarbij de tramrails niet meer aanwezig zijn (verwijderd rond 1962). De reden is nog onbekend, maar wat wel opvalt is dat de middelste toren niet op de originele bouwtekeningen voorkomt. Ook is vanaf het begin de middelste toren hoger dan de buitenste twee en ‘open’. Het is – afgaande op de foto’s – niet bruikbaar geweest, in tegenstelling tot de twee buitenste torens die wél onderdeel van de woningen zijn.

In de panden aan de Geversstraat 46 en 48, was van 1938 tot 1954 de Montessorischool voor Lager Onderwijs en van 1938 tot 1956 de Montessorischool voor Voorbereidend Onderwijs gevestigd.

Wilhelminapark 1 wordt in 1934 voor het eerst serieus verbouwd, waarbij de begane grond een kapsalon wordt. In opdracht van de heer Molenaar uit Wassenaar, ontworpen door architect A.T. Kraan en uitgevoerd door firma Mulder.

In augustus 1980 wordt de woning pas notarieel opgesplitst in Wilhelminapark 1 (winkelruimte, begane grond) en 1A (bovenwoning).

In 1987 wordt de kapsalon vernieuwd en vergroot. Dit keer in opdracht van de heer T. Westen door architect J. Splinter uit Leiden. Hierbij worden de gevels volledig open gemaakt.

Geversstraat 50

Geversstraat 50 is gebouwd in 1903 in opdracht van de heer J.G. Rietbergen, welke in 1902 bij de gemeente Leiden een verzoek heeft ingediend om een gedeelte van de zandsloot aldaar te dempen. Onderstaande kaart is gestempeld in 1905 en toont dat het pand toen nog vrijstaand was.

Vanaf 1926 is hier al een tandartsenpraktijk gevestigd, waarvan sinds 1947 3 generaties uit de familie Remmert elkaar hebben opgevolgd. Het pand is in 2020 zijn geheel te koop gezet.

Afbeeldingen

Onderstaand vindt u meer oude afbeeldingen vanuit verschillende bronnen. Heeft u oude foto’s, documenten of ansichtkaarten die hier nog niet tussen staan en welke op deze site opgenomen mogen worden? Neem dan contact op!