Rijksbeschermd

De bewoners stuurden in 1978 een brief aan de gemeente om het park tot beschermd dorpsgezicht te benoemen. Dit was voor de verbouwing van het gemeentehuis in 1981 waar veel onrust (vooraf én achteraf) over bestond.

In 1987 heeft de Vereniging Oud Oegstgeest reeds zelf een voorzet gedaan van monumenten in het dorp, de zogeheten ‘Paarse nota‘, waarin ook vrijwel alle panden van het Wilhelminapark zijn opgenomen.

In 1997 besloot de gemeenteraad het Wilhelminapark en Omgeving tot de status ‘beschermd dorpsgezicht’ voor te dragen . In november 2004 bekrachtigde de Gemeente Oegstgeest dit voorstel. De benoeming van ‘Wilhelminapark en Geesten’ tot beschermd dorpsgezicht werd op 28 maart 2006 officieel.

De status ‘beschermd dorpsgezicht’ betekent in dat er geen activiteiten mogen worden ontwikkeld welke het Park zouden schaden of veranderen. Voor alle bouw- en sloopwerkzaamheden is voortaan een vergunning nodig. Dit en meer is vastgelegd in het ‘Bestemmingsplan Wilhelminapark en de Geesten‘.

De Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed heeft de toewijzing van het beschermd dorpsgezicht geregistreerd onder nummer 297. Meer informatie hierover in de erfgoed wet van 2016 (waarin de Monumentenwet 1988 in overgegaan is).